Andre projekter

Aktive Boligområder i Svendborg arbejder også med andre projekter, end dem som indgår i den boligsociale helhedsplan, hvis disse projekter understøtter de overordnede mål for den bolig sociale helhedsplan. Der samarbejdes altid med en eller flere parter om projekterne.

Lige nu er der to projekter:

  • Helhedsorienteret Fritidsjobindsats i samarbejde med UU Sydfyn, Nymarksskolen, Afdelingen for Familie og Uddannelse og Svendborg Erhvervsskole.
    Projektet løber i perioden 2018 – 2021 og er finansiereret af den A.P. Møllerske Støttefond med 3.810.000 kr. i perioden.
  • Mentorprojekt i samarbejde med KVINFO
    Projektet løber i perioden 2018-2020 og er finansieret af Transport, Bygnings- og Boligministeriet.

Comments are closed.