Nøddeknækkeren – et frivilligt og gratis tilbud til familier

Nøddeknækkeren er et tilbud til familier, som befinder sig i en sårbar situation. Det kan være familier, som har brug for vejledning og støtte til:

  • At finde rundt i det kommunale system
  • At samarbejde med børnenes daginstitutioner og skoler
  • At blive mere aktive og deltagende

Hvem er Nøddeknækkeren?

Nøddeknækkeren hedder Jeanette Ullum og holder til i Anemonen, Byparken 40, st. tv.

Jeanette er uddannet socialrådgiver.

Kontakt til Nøddeknækkeren

Skoler, dagtilbud, sundhedsplejen, boligforeningen, jobcenteret, borgerservice, familieafdelingen mv. kan henvise til Nøddeknækkeren.

Forældre er også velkomne til selv at henvende sig til Nøddeknækkeren.

Et frivillig og gratis tilbud

Som familie er det frivilligt og gratis at få hjælp og støtte fra Nøddeknækkeren.

Det er forskelligt, hvor længe Nøddeknækkeren er tilknyttet familien. Det afhænger af behovet. Typisk varer et forløb 6 – 12 måneder.

Sådan hjælper Nøddeknækkeren

Til slut i forløbet tilbydes en Familierådslagning. Familierådslagning er en metode til at inddrage familiens private netværk med henblik på at understøtte, de behov familien evt. måtte have for hjælp og støtte i hverdagen fremadrettet.

Til netværksmøderne inddrages både professionelle og private netværk.

Netværksmøderne gentages efter behov. Til sidst tilbyder Nøddeknækkeren en familierådslagning, så det er tydeligt for familien og dem, der er med i netværket, hvem der fortsat kan hjælpe og støtte familien.

Comments are closed.