Organisering

Aktive Boligområder i Svendborg (ABiS)

Aktive Boligområder i Svendborg (ABiS) er et sekretariat oprettet af boligforeningerne Boligselskabet Sydfyn og Svendborg Andels-Boligforening i samarbejde med Svendborg Kommune.


Bestyrelse

På tværs af Boligselskabet Sydfyn, Svendborg Andels-Boligforening og Svendborg Kommune er der nedsat en bestyrelse, som har særligt ansvar for den boligsociale helhedsplan.


Styregrupper og samarbejdsrådet

Udover bestyrelsen er der nedsat to styregrupper for den boligsociale helhedsplan 2018 – 2021. Styregrupperne refererer til indsatsområderne social arv og tryghed.


Organisationsdiagram

Organisationsdiagrammet for den boligsociale helhedsplan 2018-2021.


Samarbejdspartnere

Aktive Boligområder i Svendborg (ABiS) samarbejder med en lang række samarbejdspartnere om at udvikle og implementere projekterne under den boligsociale helhedsplan og andre projekter.

Comments are closed.