Organisering

Aktive Boligområder i Svendborg (ABIS)

Aktive Boligområder i Svendborg (ABIS) er et sekretariat for den boligsociale helhedsplan oprettet af boligforeningerne Boligselskabet Sydfyn og Svendborg Andels-Boligforening i samarbejde med Svendborg Kommune.


Bestyrelse

På tværs af Boligselskabet Sydfyn, Svendborg Andels-Boligforening og Svendborg Kommune er der nedsat en bestyrelse, som har særligt ansvar for den boligsociale helhedsplan.


Styregrupper og samarbejdsrådet

Udover bestyrelsen er nedsættes der styregrupper for indsatsområderne.


Samarbejdspartnere

ABIS samarbejder med en lang række samarbejdspartnere om at udvikle og implementere projekterne.

Comments are closed.