Aktive Boligområder i Svendborg

Aktive Boligområder i Svendborg er et sekretariat oprettet af boligforeningerne BSB Svendborg og Svendborg Andels-Boligforening i samarbejde med Svendborg Kommune.

Aktive Boligområder i Svendborgs primære opgave er at sørge for, at den boligsociale helhedsplan for syv udvalgte boligafdelinger i Svendborg gennemføres i perioden 2018 – 2021.

Aktive Boligområder i Svendborg kan desuden indgå i samarbejder og andre projekter, hvis disse bidrager til at indfri de overordnede mål for den boligsociale helhedsplan.

Aktive Boligområder i Svendborg er forankret i Boligselskabet Svendborg, som administreres af Domea.dk. Aktive Boligområder i Svendborg ledes i det daglige af projektchef Mette Østerberg.

Comments are closed.