Styregrupper og samarbejdsrådet

Styregrupper for tryghed og Social Arv

Udover bestyrelsen er der nedsat to styregrupper for den boligsociale helhedsplan 2018 – 2021. Styregrupperne refererer til indsatsområderne social arv og tryghed. De er bredt sammensat på afdelingslederniveau fra Svendborg Kommune og boligorganisationerne. Derudover deltager der repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne og fra Fyns Politi.

Styregrupperne har særligt ansvar for at sikre den nødvendige sammenhæng og koordinering mellem delprojekterne under den boligsociale helhedsplan og den øvrige indsats på de respektive områder.

Samarbejdsrådet

Samarbejdsrådet består af 2 repræsentanter fra hver af afdelingsbestyrelserne for de syv boligafdelinger, som indgår i den boligsociale helhedsplan. Samarbejdsrådet følger alle aktiviteterne under den boligsociale helhedsplan og vælger repræsentanter til styregrupperne.

Comments are closed.