Styregrupper og samarbejdsrådet

Styregrupper

Udover bestyrelsen nedsættes 3 styregrupper for boligsociale helhedsplan 2022-2025. Styregrupperne sammensættes af beboerdemokrater og samarbejdspartnere i kommune og boligselskaberne.

Styregrupperne har særligt ansvar for at sikre den nødvendige sammenhæng og koordinering mellem delprojekterne under den boligsociale helhedsplan og den øvrige indsats på de respektive områder.

Samarbejdsrådet

Samarbejdsrådet består af repræsentanter fra hver af afdelingsbestyrelserne for de 10 boligafdelinger, som indgår i den boligsociale helhedsplan. Samarbejdsrådet følger aktiviteterne under den boligsociale helhedsplan og vælger repræsentanter til styregrupperne.

Comments are closed.