Åben Rådgivning

Den Åbne Rådgivning et åben for alle beboere fra de ti boligområder. Man kan henvende sig med alle slags spørgsmål eller problemer.

Du kan ringe eller skrive til os mellem kl.  9 – 15 mandag til torsdag og aftale  en tid med os. Tager vi ikke telefonen, så vender vi hurtigst muligt tilbage. Vi aftaler et møde med jer enten i Jægermarken, Munkevænget eller Skovparken.

 

Åben Rådgivning i Jægermarken:

 • Sted: Jægermarken 44, st.tv
  Beboerkonsulent Signe Pejstrup
  Mail slp@domea.dk.dk
  Tlf. 23 31 88 66

Åben Rådgivning i Skovparken:

 • Sted: Anemonen, Byparken 40 – st.th.
  Beboerkonsulent Bente Kjær
  Mail bk@sab.dk
  Tlf. 23 38 93 69

Hvad rådgiver beboerkonsulenten om?

 

Andre beboere har brugt beboerkonsulenten til:

 • Forståelse af breve
 • Kontakt til offentlige myndigheder
 • Hjælp til at komme i behandling
 • Konfliktløsning og vejledning i forhold til klager
 • Rådgivning om forhold, som skaber utryghed
 • Hjælp til at komme i gang med at deltage i aktiviteter sammen med andre
 • Motiverende samtaler og coaching
 • Uformel snak om løst og fast

Artikel om indsatsen fra 2021

Kaffe på kanden, ører der lytter og engagerede hjerter

Åben Rådgivning er hjertet i det boligsociale arbejde i Svendborg. Organet, der sender liv ud til alle de mange initiativer, tilbud og projekter. ABIS favner ti afdelinger i byen og 3600 beboere. Og Åben Rådgivning er der, hvor alle kan komme og få hjælp … ja, nærmest til alt.

Med kontorer i Jægermarken, Byparken og i Munkevænget efter behov er Åben Rådgivning placeret centralt og lokalt blandt beboerne i Svendborgs almene boligområder, der hører under den Boligsociale Helhedsplan.

Her kan alle komme ind fra gaden med spørgsmål om alt, der kan opstå i hverdagen. Problemer med gulvvarmen, ensomhed, med at læse breve fra børnenes skole eller med at have penge nok til at betale husleje. Der er ingen forkerte emner. Det eneste krav er, at man bor i et af områderne.

”Åben Rådgivning er som hjertet eller rygraden i hele indsatsen for de her områder. Det er her, vi møder mange af beboerne og kan sende dem videre til de andre projekter, som lige netop passer til den enkelte,” fortæller Teresa Askham, der er økonomisk rådgiver og hjælper med alt fra budgetlægning, ansøgning til fx boligstøtte eller trøstende ord og overblik, hvis der er kaos i økonomien.

Tillid og tryghed – og ikke en myndighed

Åben Rådgivning kan hjælpe med stort set alle udfordringer, mennesker kan møde gennem livet. Lige fra misbrugsproblemer, kontakt til jobcentret, pensionsansøgninger, eller tilmelding til Sankt Hans-festen. Derfor er det let for beboerne at gå ind ad døren. Ingen naboer kan vide, hvad ens ærinde er derinde. Og så er medarbejderne der for beboerne. De har den tid, det kræver og er ikke en offentlig myndighed. Åben Rådgivning har ikke beføjelser til at sætte folk ud af boligerne, tvangsfjerne børn eller tjekke beboernes journaler hos kommunen. Derfor møder medarbejderne beboerne på en helt anden og mere ligeværdig måde.

”Vores opgave er at skabe tryghed og tillid, så beboerne tør lukke op for posen og fortælle, hvad de er udfordret med. Og derfra kan vi rådgive, hjælpe med kontakt til relevante personer eller myndigheder, men også gøre opmærksom på de muligheder, der er i Den Boligsociale Helhedsplan,” fortæller beboerkonsulent Bente Kjær.

Det kunne være alt fra HippHopp, der hjælper forældre og børn med at blive klar til skolen. Det kan være et mentorforløb, hvis man har svært ved at komme i arbejde. Det kan også være et netværk med andre i samme situation som en selv.

”Ordet rådgivning er vigtigt, fordi de selv skal være med på det. Man skal handle selv. Opgaven er at få dem væk fra os igen. Hvad skal der til for, at beboeren kan komme videre,” forklarer Bente Kjær. 

Hjælp til både den enkelte og fællesskabet

Medarbejderne hjælper både de enkelte borgere, som fx en mand, hvis liv var endt i kaos på grund af en skilsmisse. Han var ved at blive sat ud af sin lejlighed, da han var udfordret på huslejen. Men nu er han kommet i arbejde ved hjælp af mentorordningen og bor stadig i området. Derudover kommer medarbejdernes netværk blandt beboerne virkelig til gavn, når fx en COVID-19-pandemi rammer, og alle skal indkaldes til test og informeres om restriktioner og anbefalinger. Ofte bliver frivillige beboere inddraget i initiativerne. Det er beboerne selv, der skal drive fællesskabet, for der er mange flere ressourcer i dem, end de selv går og tror.

”Det er interessant at arbejde med mennesker, der har udfordringer i hverdagen, men samtidig også har kompetencer. Er du uden job eller psykisk sårbar, kan du stadig hjælpe med at arrangere sociale aktiviteter eller deltage i en gruppe og på den måde give noget til andre,” fortæller beboerkonsulent Signe Pejstrup.

Frivillige bliver ofte brugt i områdets projekter, som fx naboambassadører eller mentor-ordningen. Det var også engagerede beboere, der fik ringet på døre og sikret, at rigtig mange blev testet for COVID-19, da smitten var høj i området.

”Det er vildt at se mennesker, der bliver sat i en situation, hvor de er noget for andre. Alle vokser, når man får en rolle. Mange er vant til at være ”klienten” og have følelsen af, at de ikke kan noget. Pludselig får det samme menneske en ny rolle. Og en helt ny udstråling. Det er skønt at se,” siger Signe Pejstrup.

Mennesker, der møder mennesker

Teamet i Åben Rådgivning møder alle slags mennesker med alle slags udfordringer. Hele teamet i Åben Rådgivning kan med stor faglighed og engagerede hjerter hjælpe beboerne med livets store, men også små bump på vejen.

”Vi møder rigtige mennesker, men vi er også rigtige mennesker. Og så har vi tid. Der er ingen bagkant, som offentlige myndighederne ofte har. En stor drivkraft i vores arbejde ligger i lysten til at hjælpe andre. Og ofte skal der så lidt til,” slutter Teresa Askham.

Åben Rådgivning er en del af Den Boligsociale Helhedsplan, som er finansieret af Landsbyggefonden, Svendborg Kommune, Svendborg Andels-Boligforening og Boligselskabet Sydfyn. Projektperioden er fire år ad gangen, hvorefter projektet skal evalueres og forlænges. I den seneste periode fra 2018 og frem til og med 2020 har Åben Rådgivning modtaget 662 henvendelser.

Comments are closed.