Boligsocial helhedsplan 2018 – 2021

Den boligsociale helhedsplan er en 4-årig plan for udvalgte boligområder i Svendborg.

Den boligsociale helhedsplan beskriver en række projekter, som tilsammen udgør en udviklingsplan for boligområderne i perioden 2018 – 2021.

Formålet med den boligsociale helhedsplan er:

  • at styrke trygheden, trivslen og det gode naboskab i boligområderne.
  • at støtte børn, unge og familier. Der er især fokus på at bryde den negative sociale arv i boligområderne ved at sikre børn og unge de bedste betingelser for et rigt liv med skole, uddannelse, gode fritidsmuligheder, venskaber og arbejde.

Den boligsociale helhedsplan giver beboerne mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter og benytte en række tilbud. Eksempelvis beboerrådgivning, hjælp til at søge fritidsjob og familiekurser. Det er frivilligt og gratis for beboerne af deltage i aktiviteterne.

Den boligsociale helhedsplan er et samarbejde mellem Svendborg Andels-Boligforening, Boligselskabet Svendborg og Svendborg Kommune og Landsbyggefonden. De fleste midler til den boligsociale helhedsplan kommer fra Landsbyggefonden Læs mere om rammerne her:

Til at stå for den daglige drift og implementering af den boligsociale helhedsplan er oprettet et sekretariat:

Den boligsociale helhedsplan 2018 – 2021:

Den boligsociale helhedsplan 2014 – 2017:

Læs om nogle af projekterne i den boligsociale helhedsplan i Fyns Amts Avis:

Comments are closed.