VIGTIG info om Corona

Sundhedsstyrelsen har lavet nogle nye film om corona:

Hvad skal du gøre, hvis du bliver syg?

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Hvad-skal-du-goere-hvis-du-bliver-syg

Hvordan smitter ny corona virus?

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Film-Hvordan-smitter-ny-coronavirus

Hvornår er du nær kontakt?

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Film-Hvornaar-er-du-naerkontakt

Du kan vælge undertekster på arabisk, somali, tigrynia, engelsk, tyrkisk, polsk, bosnisk, urdu, farsi, kurdisk

Comments are closed.