Bestyrelse

På tværs af BSB Svendborg, Svendborg Andels-Boligforening og Svendborg Kommune er der nedsat en bestyrelse, som har særligt ansvar for den boligsociale helhedsplan.

Bestyrelsen har ansvar for fremdrift, målopfyldelse og budget/regnskab.

Bestyrelsens medlemmer:

  • Jørgen Berg Jensen, Direktør for Svendborg Andels-Boligforening
  • Erik Lønne, Regionsdirektør, Domea.dk
  • Martin Skytte, Kundechef, BSB-Svendborg
  • Claus Sørensen, Direktør for Børn og Unge, Svendborg Kommune
  • John Jensen, Direktør for Social, Sundhed, Ældre- og Beskæftigelsesområdet, Svendborg Kommune
  • Kim Christoffersen, Afdelingschef, Direktionssekretariatet, Svendborg kommune
  • Jan Carlsson, By- og boligpolitisk Udviklingskonsulent, Svendborg Kommune

Comments are closed.