Bestyrelse

Bestyrelsen har ansvar for fremdrift, målopfyldelse og budget/regnskab. Herudfra sammensættes et forretningsudvalg.

Bestyrelsens medlemmer:

  • Thomas Jeppesen, Adm. Direktør for Svendborg Andels-Boligforening
  • Martin Skytte, Kundechef, Boligselskabet Svendborg
  • Katja Lindblad-Clausen, chef for Beæredygtige Indsatser, Domea.dk
  • Claus Sørensen, Direktør for Børn og Unge, Svendborg Kommune
  • Direktør for Social, Sundhed, Ældre- og Beskæftigelsesområdet, Svendborg Kommune
  • Kim Christoffersen, Afdelingschef, Direktionssekretariatet, Svendborg kommune
  • Jan Carlsson, By- og boligpolitisk Udviklingskonsulent, Svendborg Kommune

Comments are closed.