Projekt Fritidsjob i Svendborg er en stor succes!

Projekt Fritidsjob i Svendborg har siden opstarten fået mere end 100 unge i gang med Fritidsjob. Projektet er støttet af den A.P. Møllerske Støttefond og evalueres af L.G. Insight.

I midtvejsevalueringen fra 2020 konkluderes det, at

Den nuværende indsats viser dokumenterede positive resultater – set ift. både de unges udvikling, udvidelsen af virksomhedsnetværket og det styrkede samarbejde mellem boligsociale indsatser, kommunale tilbud, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet i Svendborg.

Læs mere her:

Comments are closed.